Hoppa till innehåll

Smarta sätt att nyttja kreditkort i företaget

Ett företag kan också nyttja kreditkort. Det är ett smidigt sätt betala företagets utgifter och inte vara helt beroende av kunders betalningar varje månad. Företag kan använda kreditkortet för alla företagets utlägg, från hyran till inköp av material och tjänsteresor. Även vid fredagslunchen för de anställda kan företaget ta fram kreditkortet.

Håll koll på utgifterna

Ett företagskort är ett smidigt sätt att bokföra företagets utlägg. Det administrativa arbetet blir mycket smidigare, då kortet samlar alla kvitton och fakturor på ett och samma ställe. Dessutom blir allt ekonomiskt underlag digitaliserat, så risken för att viktiga handlingar inte är tillgängliga minskar. 

Alla köp via företagskortet hamnar på en faktura, där samtliga transaktioner tydligt framkommer. På så sätt kan företaget hålla koll på när och i vilka syften de anställda använder kreditkortet.

Ta del av bonuspoäng, rabatter och cashback

Olika kreditkort ger olika förmåner. Det finns kreditkort som erbjuder cashback, vilket innebär att företaget får tillbaka en liten procent av beloppet vid vissa inköp. Den sammanlagda cashbacken får företaget tillbaka från det belopp som ska betalas vid nästkommande faktura eller via en betalning direkt till ett bankkonto. 

Det andra alternativet är kreditkort med bonus, där köp genererar pengar eller bonus att nyttja vid ett senare tillfälle. Flera köp av flygbiljetter kan exempelvis, genom bonuspoäng, slutligen resultera i en gratis flygresa.

Bonus och cashback är ofta bundna till specifika butiker, så jämför korten och se till att samarbetspartners passar företaget. Om företagets verksamhet kräver mycket bränsle till fordon, kanske en bensinmack är att föredra. Vid många tjänsteresor kan företaget koppla kortet till hotellkedjor eller flygbolag.

Spara alla kvitton

Att spara kvitton från utlägg är av vikt för att bokföringen och årsredovisning ska gå smidigt för företaget. Många digitala lösningar finns angående bokföring, men kvitton och fakturor i fysisk form krävs oftast för att bli godkänd av en revisor.

Företaget bör också spara kvitton för att kunna styrka avdragsrätt för ingående moms vid utlägg på kreditkort för företagets räkning. Detta gäller företag som bedriver momspliktig verksamhet.

Ett kvitto måste företaget spara i den form som kortinnehavaren får det, om denne utför inköpet på företagets kreditkort. Det räcker alltså inte att ha en inscannad kopia eller ett foto av kvittot. Om den anställde betalar något åt företaget med egna pengar, kan denne istället be om ett elektroniskt kvitto som skickas till arbetsgivaren. Det elektroniska kvittot måste komma direkt från företaget där köpet utfördes. Om ett elektroniskt kvitto inte är möjligt, måste arbetsgivaren ha det fysiska kvittot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *